Video: Xem xét lại cảnh quan của chúng tôi với Kate Orff - 329

Video: Xem xét lại cảnh quan của chúng tôi với Kate Orff
Kate Orff chia sẻ tầm nhìn của mình 'oyster-tecture' hàu sử dụng như là một đại lý cho đô thị thay đổi. Tập trung vào cảng New York, Orff, kiến trúc sư và các hiệu trưởng sáng lập của Manhattan dựa studio SCAPE, chứng tỏ làm thế nào chúng ta có thể suy nghĩ lại cảnh quan của chúng tôi, cả những không gian màu xanh lá cây và màu xanh, liên kết giữa thiên nhiên và nhân loại để cùng có lợi. 
đông hàu đang là tập trung của cô cho TED nói chuyện này, cô chia sẻ cách oyster việc có thể cải thiện chất lượng nước như một bộ lọc sinh học tự nhiên. Hoà trộn giữa urbanism và sinh thái học cô đã đề xuất một dãi san hô oyster cho kênh đào Gowanus và thống đốc Island, một ý tưởng có thể truy cập mà có thể được thực hiện ngay lập tức. 

Comments