PUMA City, vận chuyển Container lưu trữ LOT-EK - 614

PUMA City, vận chuyển Container lưu trữ / LOT-EK
bạn của chúng ta xanh hơn Inhabitat chỉ tipped chúng tôi vào một dự án mới của NYC/Napoli dựa trên văn phòng LOT-EK, một thực tế rằng đã thực hiện một thú vị công việc bằng cách tái sử dụng các thùng chứa. 
24 container được đặt lại với nhau để tạo ra một cửa hàng 3 tầng với hơn 11.000 sqf, bao gồm cả khu vực bar/sảnh khách và 2 sàn. 
cửa hàng hiện tại Volvo Ocean Race 2008-2009 và it´s vận chuyển cho mỗi vị trí (Alicante, Boston, Stockholm) và lắp ráp một cách nhanh chóng. 
thêm hình ảnh chi tiết sau khi nhảy. 

Comments