Plasmastudio Groundlab để phát triển Xi'an thế giới hội chợ triển lãm Horticultural - 913

Plasmastudio + Groundlab để phát triển Xi'an World Horticultural Expo
Plasmastudio gần đây đã giành được sự cạnh tranh để phát triển các tòa nhà và cảnh quan thiết kế cho hội chợ triển lãm Horticultural ở Xi'an, Trung Quốc. Dự án bao gồm 15.000 triển lãm xây dựng, một loạt các conservatories, một công viên 37Ha xung quanh một hồ nhân tạo cũng như các tòa nhà ancilliary. 
tiếp theo giai đoạn phát triển sẽ diễn ra trong vài tháng tiếp theo với sự hợp tác của Plasmastudio và Groundlab. 
Seen tại AALU cảnh quan Urbanism. Để biết thêm chi tiết, bấm vào đây. 
thêm hình ảnh sau khi phá vỡ. 

Comments