Người nhận giải thưởng nhà 2011 - 596

Nhà ở người nhận giải thưởng năm 2011
© Tim Bies/Olson Kundig kiến trúc sư
năm nay AIA nhà giải đã được tập hợp thành bốn loại, một sự phản ánh của AIA cam kết để xác nhận ' tầm quan trọng của các nhà ở tốt như là một điều cần thiết của cuộc sống, một nơi tôn nghiêm cho tinh thần của con người và một nguồn tài nguyên có giá trị quốc gia '. Các loại này là như sau:
một và hai gia đình tuỳ chỉnh cư trú một và hai gia đình sản xuất nhà đa nhà chuyên nhà
Bohlin Cywinski Jackson, Olson Kundig kiến trúc sư, và David Baker & đối tác đã được tăng gấp đôi người đoạt giải thưởng. Nhiều người trong số các dự án cùng với công ty của họ đã được đặc trưng trên ArchDaily. Làm theo trong giờ giải lao cho một danh sách đầy đủ của người đoạt giải thưởng nhà AIA 2011. 
một và hai gia đình tuỳ chỉnh Residences
một và hai gia đình Producation nhà
nhiều gia đình sống
chuyên nhà
Haven hy vọng / kiến trúc sư đối tác Overland
Northeastern University Tòa nhà F / William Rawn Associates
The Schermerhorn / kiến trúc sư Ennead

Comments