Infographic: Lại đi Bust ArchDaily - 870

Infographic: Lại đi Bust
trong thập kỷ qua các vùng ngoại ô và giấc mơ Mỹ đi tay trong tay: một ngôi nhà với một sân và một hàng rào picket trắng. Nó đã là thay thế cho hối hả và nhộn nhịp của đời sống đô thị, một nơi yên bình để nâng cao một gia đình. Thay vì cho phép các vùng ngoại ô dwindle đi, kết quả là thị trấn ma không chải, chúng ta nên bắt đầu suy nghĩ về làm thế nào để trang Thêm các vùng ngoại ô cho nhu cầu của chúng tôi thay đổi văn hóa, tái phát minh Suburbia như là một thay thế bền vững cho đời sống đô thị. 
cho thêm sự hiểu biết về thực tế và khó khăn của thiết kế lại Suburbia kiểm tra hai phần loạt bài về tiết kiệm Suburbia bởi Vanessa Quirk: tiết kiệm Suburbia phần I: bùng nổ bong bóng và tiết kiệm Suburbia phần II: nhận được bóng đá mẹ trên Your Side . 
nhúng Infographic này, chỉ cần sao chép/dán mã này:
The lại-hơn lúc ArchDaily.com

Comments