Cập Nhật: Đối tác Gehry Trung tâm thế giới mới - 741

Cập Nhật: Trung tâm thế giới mới / đối tác Gehry
© Emilio Collavino
+ 16
mô tả văn bản được cung cấp bởi các kiến trúc sư. Nhiếp ảnh gia Emilio Collavino mới chia sẻ những bức ảnh của Frank Gehry Tân thế giới Trung tâm ở Miami, Florida. Một phần của thế giới nhạc giao hưởng Mỹ Orchestral Academy, cơ sở giáo dục và hiệu suất của âm nhạc là puporse xây dựng nhà đầu tiên cho nhạc giao hưởng thế giới mới được thành lập bởi giám đốc nghệ thuật Michael Tilson Thomas. Trung tâm thế giới mới mở cửa cho công chúng vào tháng Giêng năm nay. 
tòa nhà màu trắng hình chữ nhật hình thể hiện Gehry's nổi tiếng uốn cong và nếp gấp trong nội thất của nó-glimpses của mà có thể nhìn thấy thông qua lối vào chính đông mặt tiền 80 chân cao rèm bức tường kính. 
© Emilio Collavino

Comments