Bê tông vải Shelter ArchDaily - 770

Một giải pháp cho mái ấm tạm thời mềm da thường được sử dụng sau một thảm họa thiên nhiên, nơi trú ẩn của bê tông vải có thể cung cấp một cấu trúc lâu dài hơn, đó là cả một đám cháy bằng chứng và môi trường vô trùng. Này 'xây dựng trong một túi' bao gồm các chất liệu vải bê tông đúc sẵn lên một nội thất nhựa cao su neo bằng thép cửa trên hoặc kết thúc. Theo giờ nghỉ để xem một đoạn video mô tả quá trình. 
sau khi giao hàng nơi trú ẩn là một cách dễ dàng lắp ráp đòi hỏi phải chỉ có hai người uống ít hơn một giờ. Nơi trú ẩn mô-đun cũng có thể được liên kết với nhau mở rộng để phù hợp với nhu cầu của người dân. Nhựa kín bên trong cung cấp một môi trường vô trùng quan trọng nơi mà các đội y tế có thể chăm sóc người bị thương và bị bệnh. nguồn: BBC

Comments