Archtober - thành phố New York kiến trúc và thiết kế tháng - 854

Archtober & #8211; Thành phố New York kiến trúc và thiết kế tháng
trong năm đầu tiên của mình, Archtober, là một tháng lễ hội dài tập trung vào các cuộc triển lãm kiến trúc và các hoạt động tại thành phố New York. Sau khi tám năm tuần thành công kiến trúc thường được tổ chức vào tháng mười, bao gồm openhousenewyork (OHNY), và tại Trung tâm triển lãm kiến trúc, AIA NY Heritage bóng và cuối năm kiến trúc & thiết kế Liên hoan phim đầu tiên NYC tổ chức sự kiện, thành phố New York đã tạo ra một tháng dài lễ kỷ niệm của các sự kiện thú vị cho những người hâm mộ khu vực, du khách và kiến trúc chung để thưởng thức. 
trong nhiều sự kiện mỗi ngày trong tháng sẽ tính năng một không gian mới xây dựng hoặc công cộng với việc xây dựng một ngày. Lối vào Trung tâm kiến trúc Archtober lounge và triển lãm là miễn phí và mở cửa cho công chúng. Đi tới trang web của Archtober để tải về một hướng dẫn đầy đủ và lệ phí tuyển sinh đối với một số các sự kiện khác. 

Comments