2012 mục đích kiến trúc thi ArchDaily - 862

Cuộc thi kiến trúc nhằm mục đích 2012
Courtesy of AIM (kiến trúc sư trong nhiệm vụ)
các kiến trúc sư trong Missions (AIM) vừa bắt đầu của cuộc thi kiến trúc 2012 với chủ đề, "thặng đảo: đổi mới của Trung Quốc Traditional Village Phong cách sống." Trong việc thiết lập các điểm tham quan vào cổng phía đông của Trung Quốc: thặng đảo, những người tham gia được thử thách trong hướng dẫn làng đảo hướng tới một nền kinh tế đa dạng thông qua phát triển du lịch bền vững. Trong quá trình này phát triển của xã hội, làng chài độc đáo, sản phẩm của mình, và lối sống của mình, đại diện cho một nguồn tài nguyên văn hoá không thể được nhân rộng. Với tiền đề của việc giúp người dân địa phương của các thặng đảo hòa nhập vào cuộc sống hiện đại, làm thế nào có thể sinh thái và các môi trường khu dân cư quần đảo này được bảo vệ? Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 31 tháng 8. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập vào đây. 

Comments