Video: Trụ sở CCTV OMA - 457

Video: CCTV trụ sở / OMAtận hưởng cảnh thú vị này bị bắt bởi Tomas Koolhaas-con trai của Rem Koolhaas-trong tháng 2 năm 2012 của các trụ sở truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) gần đây đã hoàn thành ở Bắc Kinh. Cấu trúc tượng đài mất tám năm để hoàn thành và OMA của tiên chính xây dựng ở Trung Quốc, cũng như dự án lớn nhất đến nay. Tòa nhà được lên kế hoạch cho cư cuối năm nay để phát sóng thế vận hội London 2012. Kiểm tra bảo hiểm trước đây của chúng tôi cho thông tin xây dựng. 
tiếp tục sau khi phá vỡ để xem một clip ngắn bên trong toà nhà CCTV trong xây dựng! 
Comments