Video: Sagrada Familia thời điểm nhà máy - 599

Video: Sagrada Familia / thời điểm nhà máythách thức sáng tạo và kỹ thuật rất lớn mới được thực hiện bởi các nhà máy sản xuất của thời điểm này. Họ được mời của thành phố Barcelona và thành phố Montreal để tạo ra những cảnh tượng âm thanh và ánh sáng đầu tiên để được dự kiến trên mặt tiền phức tạp của Sagrada Familia ở Barcelona. 15 phút-dài đa phương tiện Hiển thị này, bằng cách sử dụng kỹ thuật video lập bản đồ và các hệ thống phát X-Agora của họ, được trình bày trong vòng La Mercè hội tại Barcelona cuối tuần này. Cảm hứng: để nhận ra ước mơ của Antonio Gaudi. Các kiến trúc sư muốn cho mặt tiền để được đầy đủ các màu sắc. 

Comments