Video: Một Plea cho chủ nghĩa hiện đại - 684

Video: Các một Plea cho chủ nghĩa hiện đạiScheduled cho phá hủy vào mùa hè năm 2011, Phillis Wheatley trường tiểu học là một mảnh treasured của khu vực hiện đại ở New Orleans. Thiết kế bởi Charles Colbert, nhà trường đã phục vụ trong khu phố lịch sử người Mỹ gốc Phi của Tremé kể từ khi nó mở cửa vào năm 1955. Nó chỉ là một trong hơn ba mươi trường học công cộng đã được xây dựng tại thời điểm đó. Các trường này được thiết kế bởi kiến trúc sư thực hành chủ nghĩa hiện đại khu vực, kết hợp với các thiết kế sáng tạo cho lưu thông, thông gió và chiếu sáng. Ba mươi trường chỉ có bốn vẫn còn đứng, ba trong số đó đang bị đe dọa phá hủy (bao gồm cả Phillis Wheatley). DOCOMOMO Louisiana ủng hộ cho sự phục hồi thông qua tái sử dụng thích nghi cho Phillis Wheatley trường tiểu học. "Một Plea cho chủ nghĩa hiện đại" được tạo ra bởi Evan Mather và narrated của diễn viên Wendell Pierce. 

Comments