Video: Kiến trúc sư Hampstead Lane Duggan Morris RIBA Manser huy chương - 786

Video: Hampstead Lane / Duggan Morris kiến trúc sư người chiến thắng của RIBA Manser huy chươngLondon
kiến trúc sư Morris Duggan
Huy chương RIBA Manser
hơn sau khi ăn. 
ngôi nhà được xây dựng bởi kiến trúc sư cho các gia đình của họ vào năm 1968 trong một phong cách Brutalist; đó là "nguyên tiếp xúc với bê tông, tiếp xúc với joists". Theo kiến trúc sư, nhà họ tìm thấy nó là một loạt các phòng nhỏ, chặt chẽ có ít liên quan đến cảnh quan. Chiến lược là để mở lên nhà đến cảnh quan, và cung cấp cho nó một kế hoạch mở trong khi bảo quản những phẩm chất về cấu trúc và đồ họa của ngôi nhà-đặc biệt, các vật liệu tiếp xúc và sử dụng của tương phản để phân định những khoảnh khắc khác nhau của kiến trúc sự can thiệp giữa bảng màu trắng của bê tông/vải của ngôi nhà và các bảng màu đen của thép/can thiệp vào nhà. 

Comments