Video: Gặp các trận động đất Nhật bản từ Sendai Mediatheque - 654

Video: Gặp các trận động đất Nhật bản từ Sendai Mediathequetrong trận động đất cuối tuần video này được lấy từ bên trong của Sendai Mediatheque. Nội thất hư hại nặng, Tuy nhiên cơ cấu xuất hiện để nắm giữ lên khá tốt. 
hình ảnh và bản vẽ sau giờ nghỉ. 
phép của Jody Verser
phép của Jody Verser
phép của Jody Verser
phép của Jody Verser
phép của Jody Verser

Comments