Video: AECOM 2016 Olympic Park quy hoạch Rio de Janeiro - 436

Video: AECOM 2016 Olympic Park quy hoạch Rio de Janeirochúng tôi báo cáo trước đó trong tuần này rằng AECOM sẽ thiết kế quy hoạch công viên Olympic cho thế vận hội 2016 sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro , Bra-xin. Cuộc thi quốc tế đoạt mục của khái niệm của hoạt động, các truy cập riêng biệt cho các vận động viên và khán giả, hậu cần cho hệ thống giao thông, tính khả thi của việc thực hiện và các truy cập duy nhất cho bãi đậu xe, làm cho nó nổi bật giữa các bản đệ trình khác . 

Comments