Và việc bổ sung mới nhất cho kiến trúc LEGO là & #8230; Frank Lloyd Wright Robie House - 408

Và việc bổ sung mới nhất cho kiến trúc LEGO... Frank Lloyd Wright Robie House
© LEGO®
trên 01 tháng chín LEGO® Architecture series sẽ bây giờ bao gồm Frank Lloyd Wright Robie House. Việc bổ sung 10 cho series nổi tiếng, mà còn bao gồm Wright của Fallingwater và bảo tàng Guggenheim ở thành phố New York, Robie House là một trong số các tài sản đầu tiên được khai báo một National Historic Landmark vì khen kiến trúc của nó. Mỹ viện kiến trúc sư cũng liệt kê ở Chicago nhà là một trong 10 công trình quan trọng nhất của thế kỷ 20. 
chơ để ArchDaily như chúng ta sẽ có một bất ngờ độc quyền về LEGO® Architecture Robie House chỉ dành cho độc giả của chúng tôi. Hình ảnh chi tiết của kiến trúc LEGO® Robie House, được thiết kế bởi kiến trúc nghệ sĩ Adam Reed Tucker, sau giờ nghỉ. 
bạn có thể tìm thấy nó trên Amazon cho $199. 
© LEGO®
© LEGO®
© LEGO®

Comments