Tòa nhà sụp đổ ở Thượng Hải ArchDaily - 791

Tòa nhà sụp đổ ở Thượng Hải
trường hợp điển hình của thiệt hại cấu trúc Hiển thị một phần hay toàn bộ tòa nhà sụp đổ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một tòa nhà hoàn hảo lật đổ. 
xây dựng 13-câu chuyện là một phần của Riverside Lotus phức tạp ở ngoại ô Thượng Hải. Nguyên nhân của sử thi không cấu trúc này là điều tra, nhưng nguồn đầu tiên cho rằng lỗi về xây dựng và điều kiện đất không ổn định là những nguyên nhân có thể xảy ra. 
thêm hình ảnh sau khi phá vỡ. 
bạn có thể nhìn thấy khác photoset tại Flickr. 

Comments