TEDx: Gãy-trầm-trọng thiết kế Tom Fisher - 742

TEDx: Gãy-trầm-trọng thiết kế / Tom FisherThomas Fisher, giáo sư tại trường kiến trúc và Dean của trường cao đẳng thiết kế tại Đại học Minnesota, thảo luận về các vấn đề đặt cuốn sách của mình , Thiết kế để tránh thảm họa: bản chất của đới đứt gãy-trầm-trọng thiết kế. 
Fisher tin rằng chúng tôi đã tham gia vào một "Ponzi đề án" với hành tinh chúng ta, như gãy-trầm-trọng thiết kế đã dẫn đến một số sự kiện thảm họa gần đây trong cơ sở hạ tầng, chính trị và kinh tế của chúng tôi. I-35W cầu sụp đổ tại Minneapolis, New Orleans ngập lụt, sự cố tràn dầu BP, Port au Prince tàn phá bởi trận động đất, Fukushima nhà máy hạt nhân của sự tàn phá của sóng thần, sự thất bại ngân hàng đầu tư phố Wall, và việc tịch biên nhà ở là dịch bệnh Các ví dụ về hệ thống dễ vỡ được tạo ra bởi hệ thống này không thành công. Các giải pháp? Tích hợp khả năng phục hồi trở lại vào cuộc sống của chúng tôi. Xem video để tìm hiểu thêm. 
via TEDxUMN

Comments