TED Talk: Một bong bóng khổng lồ cho cuộc tranh luận Liz Diller - 715

TED Talk: Một bong bóng khổng lồ cho cuộc tranh luận / Liz Diller
Liz Diller, thành lập các nguyên tắc của Diller, Scofidio + Renfro, chia sẻ câu chuyện của việc tạo ra sự bổ sung khí nén cho bảo tàng Hirshhorn ở Washington, DC. Thường được gọi là "Bong bóng", không gian sự kiện khí thổi được lên kế hoạch cho sân trụ của bảo tàng hiện đại của National Mall được ban đầu được thiết kế bởi Gordon Bunshaft năm 1974. Lạm phát đầu tiên của "Bong bóng" dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2013. 
"Để thực sự làm cho không gian công cộng tốt, bạn phải xoá bỏ sự phân biệt giữa kiến trúc, urbanism, cảnh quan, các phương tiện truyền thông thiết kế."-Liz Diller
Via TED

Comments