Sinh Nhật rất nhiều! Chúc mừng sinh nhật Alvaro Siza và Robert Venturi! - 932

Sinh Nhật rất nhiều! Chúc mừng sinh nhật Alvaro Siza và Robert Venturi! 
Pavilhão de Portugal bởi Alvaro Siza © Flickr người dùng paulu. Sử dụng theo Creative Commons
dường như những người sinh vào ngày 25 tháng 6 đã được sinh ra dưới một số kiến trúc ngôi sao...
ngoài Antoni Gaudi, những người đã có thể bật 160 ngày nay, Robert Venturi và Pritzer giải thưởng người chiến thắng Alvaro Siza cũng chia sẻ một sinh nhật ngày hôm nay. 
tiếng Bồ Đào Nha kiến trúc sư Siza, trong thực tế quyết định nghiên cứu kiến trúc sau một chuyến đi đầy cảm hứng đến Barcelona (nơi Gaudí ảnh hưởng trái nhãn hiệu của nó-trên các kiến trúc sư trẻ và thành phố), giành chiến thắng Pritzker năm 1992. Ông chỉ 79 ngày hôm nay. Kiểm tra công việc mới nhất của mình ở đây. 
Venturi, một kiến trúc sư người Mỹ rất có ảnh hưởng trong kiến trúc hậu hiện đại và một hậu vệ của "phức tạp và mâu thuẫn" biến 87. 

Comments