Quảng cáo các cuộc phỏng vấn: Mark Wigley ArchDaily - 934

Quảng cáo các cuộc phỏng vấn: Mark Wigley
một vài tháng trước, chúng tôi phỏng vấn Mark Wigley, trưởng khoa của đại học Columbia của trường đại học kiến trúc, kế hoạch và bảo quản. 
trong năm 2005, Wigley thành lập khối lượng tạp chí cùng với Rem Koolhaas và Ole Bouman, một trong những tạp chí kiến trúc thú vị nhất địa chỉ hiện tại xã hội và các vấn đề văn hóa. 
cho đến nay, là một trong nhất đam deans I´ve được biết đến khi nói đến sinh viên, trao quyền cho họ đi luôn tiếp tục, mà đã dẫn đến một trường học rất sáng tạo kiến trúc. 

Comments