Quảng cáo các cuộc phỏng vấn: L.E.FT ArchDaily - 703

Chúng tôi có cơ hội để ngồi xuống với các đối tác cây tại L.E.FT một vài tháng trước, và bảo về thực hành của họ, liên tục các dự án và suy nghĩ của mình về tình trạng của giáo dục kiến trúc, vai trò của kiến trúc sư trong xã hội hiện tại và nhiều hơn nữa. 
tôi thấy công việc của họ rất thú vị, và nó đã không có bất ngờ để xem họ mời tham gia cuộc thi ps1 cho năm 2009 chúng tôi giới thiệu trước đó. Tôi cũng đã chọn họ cho tương lai phần quảng cáo của chúng tôi, như tôi nghĩ rằng họ có một tương lai đầy hứa hẹn. 
bạn có thể đọc thêm về chúng tại một trong những bài viết quảng cáo tương lai #2. Một số hình ảnh văn phòng của họ sau khi phá vỡ. 
UPDATE: I´m hiện nay tải lên video đến Blip.tv trong chất lượng tốt hơn

Comments