Oscar Niemeyer nhập viện ArchDaily - 428

Oscar Niemeyer nhập viện
Oscar Niemeyer. 
Oscar Niemeyer, kiến trúc sư nổi tiếng của Brazil, đã được thừa nhận để Samaritan's Hospital of Rio de Janeiro. 
Niemeyer, người sẽ chuyển 105 này mười hai, được nhận vào bệnh viện cùng cho một tuần trong tháng sau khi bị viêm phổi. Bệnh viện dự kiến sẽ làm cho một tuyên bố công khai về sức khỏe của Niemeyer trong vòng vài giờ tiếp theo; chúng tôi sẽ giữ cho bạn Cập Nhật như câu chuyện này phát triển. 
câu chuyện qua LaInformación.com

Comments