Nhà thiết kế trẻ Fenn giải thưởng cạnh tranh - 657

Cuộc thi giải thưởng thiết kế trẻ Fenn
phép của nhà thiết kế Fenn
mở cửa cho tất cả các tư duy sáng tạo trẻ từ tất cả các bộ phận của thế giới từ lứa tuổi 18-33, Fenn trẻ nhà thiết kế giải thưởng cuộc thi là tìm kiếm đề xuất sáng tạo, sáng tạo mà khám phá các giải thích của hữu cơ"bằng cách sử dụng các phương tiện sau đây: kiến trúc, thiết kế nội thất, sản phẩm thiết kế, thời trang thiết kế, nhiếp ảnh và hội họa. Cách bạn giải thích "Hữu cơ" nếu bạn đang thiết kế một toà nhà, một mảnh đồ nội thất, vải, một chiếc váy, một bức tranh hay bất kỳ dạng nào khác của nghệ thuật? Đệ trình là do không muộn hơn ngày 17 tháng 10. Để đăng ký và muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập vào đây. 

Comments