Kiến trúc thành phố hướng dẫn: Los Angeles - 653

Kiến trúc thành phố hướng dẫn: Los Angeles
The kiến trúc thành phố hướng dẫn series đầu đến bờ Tây Hoa Kỳ tuần này. Khu vực Los Angeles là rất lớn và nó đã gần như không thể để thu hẹp các tòa nhà 12 cho danh sách tuần này. Dưới đây là những gì chúng tôi khuyên bạn nên ghé thăm nếu bạn đang ở LA, nhưng chúng tôi muốn biết những gì tòa nhà bổ sung mà bạn nghĩ rằng chúng tôi nên thêm vào danh sách của chúng tôi! Truy cập vào phần bình luận và cung cấp cho bạn không thể bỏ qua các tòa nhà tại Los Angeles. 
The kiến trúc thành phố hướng dẫn: Los Angeles danh và các bản đồ tương ứng sau khi phá vỡ! 
+ 13
kiến trúc thành phố hướng dẫn: Los Angeles

Comments