Jean Nouvel Jewelbox nhà Carousel lịch sử - 893

Jean Nouvel Jewelbox nhà Carousel lịch sử
© Paul Clemence
năm 1922 công ty Toboggan Philadelphia đã thực hiện một carousel 3-hàng cổ điển với 48 khắc ngựa và xe ngựa 2 đi kèm với chạm khắc gỗ được cho là một trong những tốt nhất của họ loại. Này carousel lịch sử, là người đầu tiên được đặt trên các National Register of Historic Places, tái mở cửa cho công chúng vào ngày 16 tháng 9. Jane's Carousel, được phục hồi hoàn toàn bao gồm các cảnh quan ban đầu bảng, làm tròn tấm, mào, Trung tâm cực và nền tảng nép mình giữa Brooklyn và Manhattan cầu trong vòng một Jean Nouvel thiết kế acrylic pavilion ở Brooklyn Bridge Park. Nouvel của thép hộp rõ ràng khung có thể được mở trên hai bên cung cấp một kinh nghiệm mở phát sóng. Đêm trắng màu có thể được rút ra và bóng tối của những con ngựa 48 nhảy qua các bức tường. 
Paul Clemence chia sẻ với chúng tôi các bức ảnh của mình của Jean Nouvel pavilion và Jane's Carousel. 
+ thảo luận 15
The Jean Nouvel pavilion cùng với tân trang lại tỉ mỉ Carousel là cả quà tặng cho người dân của thành phố New York từ gia đình Walentas. 
© Paul Clemence
© Paul Clemence
© Paul Clemence

Comments