Infographic: lợi ích công cộng thiết kế ArchDaily - 411

Infographic: các lợi ích công cộng thiết kế
lợi ích công cộng thiết kế là các frontier tiếp theo của phong trào phát triển bền vững. Nó tham gia một cách tiếp cận ba dòng dưới cùng, vị trí thiết kế thêm tconsider kinh tế, môi trường, và yếu tố xã hội & #8211; tạo tốt hơn các địa điểm, sản phẩm và hệ thống cho người dân để sống cuộc sống của họ tốt nhất. Vốn con người làm trung tâm và có sự tham gia, công cộng lãi suất thiết kế tìm cách để cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người, bất kể nền tảng kinh tế xã hội của họ. 
nhúng Infographic này, chỉ cần sao chép/dán mã này:
lợi ích công cộng thiết kế-hơn lúc ArchDaily.com

Comments