Hướng dẫn kiến trúc thành phố: Phoenix ArchDaily - 644

Hướng dẫn kiến trúc thành phố: Phoenix
lịch sự của Wikimedia Commons / Hngrange
tuần này kiến trúc thành phố hướng dẫn được lãnh đạo để rút lui mùa đông Frank Lloyd Wright. Taliesin Tây đầu tiên thực hiện các "Valley of the Sun" một điểm đến kiến trúc của chính nó, nhưng bây giờ Phoenix tràn với kiến trúc tầm cỡ thế giới. Chúng tôi đã cung cấp một danh sách mười hai, nhưng có nhiều hơn nữa mà có thể được thêm vào. Chúng tôi muốn nghe từ bạn, vì vậy, mất vài phút để thêm yêu thích của bạn không thể bỏ qua tòa nhà ở Phoenix trong phần bình luận dưới đây. 
The kiến trúc thành phố hướng dẫn: Phoenix danh và các bản đồ tương ứng sau khi phá vỡ! 
+ 13
kiến trúc thành phố hướng dẫn: Phoenix

Comments