Hướng dẫn kiến trúc thành phố: Boston ArchDaily - 886

Hướng dẫn kiến trúc thành phố: Boston
trong tuần này kiến trúc thành phố Guide series hướng đến thành phố Boston, bao gồm cả Cambridge giáp ranh chỉ trên lưu vực sông Charles. Khu vực này có một số lượng áp đảo lớn của kiến trúc hiện đại trong một bán kính nhỏ, và danh sách của chúng tôi phản ánh đó. Tòa nhà những gì bạn muốn xem thêm vào của chúng tôi danh sách Boston, chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận dưới đây. 
The kiến trúc thành phố hướng dẫn: Boston danh và các bản đồ tương ứng sau khi phá vỡ! 
+ 18
nếu bạn cho một chuyến đi bên ngoài thành phố, chỉ hơn một giờ đào tạo đi xe trên các MBTA Commuter Rail (Fitchburg Line) bạn sẽ đến nơi trong Lincoln, Massachusetts và nhà Gropius / Walter Gropius. Ngôi nhà không phải mở mỗi ngày, vì vậy hãy kiểm tra trước khi đi. 
Hướng dẫn kiến trúc thành phố: Boston
Gropius House / Walter Gropius

Comments