eVolo 2012 nhà chọc trời cạnh tranh ArchDaily - 829

eVolo 2012 nhà chọc trời cạnh tranh
những người tham gia nên đi vào xem xét sự tiến bộ trong công nghệ, việc khai thác bền vững hệ thống và thiết lập phương pháp mới của khu đô thị và kiến trúc để giải quyết kinh tế, xã hội, và vấn đề văn hóa của thành phố hiện đại bao gồm sự khan hiếm tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạ tầng và tăng hàm mũ của người dân, ô nhiễm, bộ phận kinh tế và có kế hoạch đô thị sprawl. Biết thêm thông tin trên trang web chính thức của cuộc thi. 

Comments