Cập Nhật: Spaceport America nuôi đối tác - 442

Cập Nhật: Spaceport America / nuôi + đối tác
© Nigel Young
vào mùa hè năm 2009, chúng tôi chia sẻ dự án spaceport Foster + đối tác và URS Corporation ở New Mexico. Cấu trúc là spaceport đầu tiên trong lịch sử, sẽ tổ chức các hoạt động thương mại của công ty du lịch không gian riêng tư, như Virgin Galactic. Hôm nay, chúng tôi đang chia sẻ một bản Cập Nhật của dự án như Spaceport rất thích Lễ sự cống hiến của nó một vài ngày trước. Được thiết kế để đáp ứng các chứng nhận LEED, sở foot vuông 110,000-plus sẽ làm nổi bật các kỹ thuật hiệu quả năng lượng như trái đất-ống sẽ sẵn có điều kiện không khí để giảm thiểu chi phí HVAC 50-70%. Các kiến trúc sư giải thích, "hình dạng quanh co của xây dựng cảnh quan và không gian nội thất của nó tìm kiếm để nắm bắt các phim truyền hình và bí ẩn của chuyến bay không gian riêng của mình, khớp nối các hộp không gian du lịch cho tiên space khách du lịch."
thêm hình ảnh sau khi các phá vỡ. 
© Nigel trẻ
© Nigel trẻ
© Mark Greenberg
© Mark Greenberg

Comments