Cập Nhật: Người thuê nhà cho Freedom Tower - 694

Cập Nhật: Người thuê nhà cho Freedom Tower
mỗi tuần, tiến bộ đang được thực hiện trên của Manhattan Freedom Tower như nó dần dần tăng lên để đáp ứng các dấu ấn 1.776 ft. Ngoài các tòa nhà chọc trời, chúng tôi đã chia sẻ của Calatrava Transit Trung tâm thiết kế với bạn và chúng tôi vui mừng thấy phức tạp đã hoàn thành. Mặc dù các dự án mới sẽ cung cấp các kiến trúc năng động cùng với một môi trường tâm linh để nhớ các nạn nhân của các cuộc tấn công, nhiều người tự hỏi những gì công ty sẽ chiếm sqf 2,6 triệu của không gian văn phòng. Một vài ngày trước, công ty truyền thông Conde Nast (một công ty xuất bản chịu trách nhiệm cho thích của tạp chí Vanity Fair, Vogue, The New Yorker, trong số những người khác) đã công bố kế hoạch của họ để cho thuê 1 triệu sqf, đem lại cho tòa tháp của nó neo hồ sơ cao đầu tiên. Christopher O. Ward, giám đốc điều hành của Port Authority, nói với the Times, "chúng tôi xây dựng một thực tế mới tại Trung tâm thương mại thế giới, và giao dịch này sẽ là điểm chấm than trên quay vòng đó." Thỏa thuận này đã dịu dần tăng mối quan tâm rằng tháp sẽ chỉ được chiếm đóng với văn phòng chính phủ; với như một tiến bộ công ty dự kiến sẽ di chuyển trong, Hy vọng rằng những người khác sẽ làm theo phù hợp. Thống đốc Andrew M. Cuomo nói với Times, "gửi tin nhắn đến cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu Lower Manhattan là còn sống, phát triển và mở cho kinh doanh."

Comments