Cambridge Public Library thắng Harleston Parker huy chương William Rawn Associates và Ann Beha kiến trúc sư - 636

Lưu hình ảnh này! 
© Chuck Choi
The Boston xã hội của kiến trúc sư/AIA công bố người đoạt huy chương Parker Harleston 2010 như là thư viện công cộng Cambridge bởi William Rawn kết hợp kiến trúc sư và kiến trúc sư Beha Ann. Mỗi năm, hội kiến trúc sư Boston (BSA) và thành phố Boston giải thưởng huy chương Parker Harleston "đĩa đơn đẹp nhất" xây dựng hoặc cấu trúc được xây dựng trong khu vực Greater Boston trong 10 năm qua. 
thêm hình ảnh của người chiến thắng sau khi phá vỡ. 
lưu hình ảnh này! 
© Robert Benson
lưu hình ảnh này! 
© Robert Benson
lưu hình ảnh này! 
© Robert Benson
lưu hình ảnh này! 
© Robert Benson
lưu hình ảnh này! 
© Robert Benson

Comments