Ban công kính tại Sears Tower - 628

Ban công kính tại Sears Tower
bạn bè của chúng tôi từ thiết kế xin chia sẻ với chúng tôi những hình ảnh của các ban công kính công cộng mới mở cho công chúng xem tuyệt vời. 1,5 tầng thủy tinh dày (trong đó chống lại lên đến 5 tấn) có tầm nhìn tuyệt vời ra Chicago, từ 1.353 feet trong không khí. 
như bạn có thể nhìn thấy trên một hình ảnh sau khi ăn, ban công cantilevers từ các cấu trúc chính. 
thêm hình ảnh sau khi phá vỡ. 

Comments