ArchDaily LEGO tháp cao nhất - 359
Brazil sẽ là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên đăng cai Thế vận hội mùa hè được tổ chức vào năm 2016, nhưng lần đầu tiên nước đặt trang web của họ xây dựng thế giới LEGO những tháp cao nhất, một kỷ lục trước đó được tổ chức bởi Chile. Cộng đồng của Sao Paulo xây dựng của họ 500.000 mảnh LEGO tháp cuối tuần qua đã tăng lên một tầm cao của 102 foot - 3 inch. Nhóm trường học, gia đình có trẻ em và người lớn, tham gia vào các nỗ lực đội ngũ lắp ráp những viên gạch LEGO độc lập đã được xếp chồng lên nhau trên đầu trang của mỗi khác cuối cùng bằng cách sử dụng một cần cẩu. 

Comments