Aravena tòa nhà trong Sketchup NGẠC 100 - 915

Aravena tòa nhà trong Sketchup / NGẠC 100
một vài ngày trước, chúng tôi đặc trưng một cuộc phỏng vấn với Alejandro Aravena và dự án của mình cho một biệt thự ở NGẠC 100, với hơn 70 hình ảnh. Để tiếp tục mở rộng khả năng của sự hiểu biết dự án này, Alejandro chia sẻ với chúng tôi một mô hình Sketchup rất chi tiết rồi availabe vào Google kho để bạn có thể tải về, khám phá, phát nổ, chỉnh sửa, chia sẻ trở lại với chúng tôi và tất cả các khả năng mà Google Sketchup cung cấp. 
cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ rằng, những gì bạn phát hiện ra bằng cách khai thác mô hình này, những gì bạn đã sửa đổi, vv. Tháng tới chúng tôi sẽ tính năng mô hình cho các tòa nhà mới tại khuôn viên Vitra, và St Edwards sau này. 

Comments